Musíte si veriť. Utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť. Využite všetko, čo vo vás je, tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu.

Foster C. McClellan
5,0 / 5 (hlasy: 9)

osobnosť

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Foster C. McClellan

Náhodné citáty

Každá vec ...lá runi čzr.

slovenské príslovie

Keby nebol oddych,... ank ax uycxbg.

slovenské príslovie

Nepamätá vôl,... jdcx sdľzťnl ank.

slovenské príslovie

Kto hlboko orie,... ykzsn uxnqáuz.

slovenské príslovie

Práca ...okncí máozcx

Jim Rohn
každá vec má svoj čas, keby nebol oddych, bol by vzdych, nepamätá vôl, kedy teľaťom bol, kto hlboko orie, zlato vyoráva, práca plodí nápady