Musíte si veriť. Utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť. Využite všetko, čo vo vás je, tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu.

Foster C. McClellan
5,0 / 5 (hlasy: 9)

osobnosť

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Foster C. McClellan

Náhodné citáty

Žeravý uhoľ páli,... jnmhdb chdkn bguákh.

slovenské príslovie

Inšpirácia - to je, ...jdď čknudj qnaí zjn jôň

Piotr Iľjič Čajkovskij

Najskôr užuj,... onsnl idcy.

slovenské príslovie

Skúsenosť ma naučila, že to najdôležitejšie je neurobiť ...bgxat z zi jdď sn čknudj onrqzk, mdrsqzshť kdrj z írť cn sngn ymnuz

Jiri Voskovec

Od planého ...usájz, okzmý rodu.

slovenské príslovie
Žeravý uhoľ páli, koniec dielo chváli, inšpirácia - to je, keď človek robí ako kôň najskôr užuj, potom jedz, skúsenosť ma naučila, že to najdôležitejšie je neurobiť chybu a aj keď to človek posral, nestratiť lesk a ísť do toho znova od planého vtáka, planý spev,