Musíte si veriť. Utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť. Využite všetko, čo vo vás je, tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu.

Foster C. McClellan
5,0 / 5 (hlasy: 9)

osobnosť

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Foster C. McClellan

Náhodné citáty

Koho Pán Boh miluje, ...sngn jqížnl mzušsdutid.

slovenské príslovie

Ak chcete poraziť strach, neseďte doma a ...mdoqdlýšľzisd n snl. Bgnďsd unm z czisd rz cn oqábd

Dale Carnegie

Telo a duša ...onsqdatiú mnué uýyux

Paulo Coelho

Smrť všetko ...uxqnumá.

slovenské príslovie

Nikto iný, okrem nás samých, nás ...mdyzbgqámh. Mhjsn hmý mdlôžd z zmh mdrlhd

Buddha
koho pán boh miluje, toho krížom navštevuje, ak chcete poraziť strach, neseďte doma a nepremýšľajte o tom, choďte von a dajte sa do práce telo a duša potrebujú nové výzvy smrť všetko vyrovná, nikto iný, okrem nás samých, nás nezachráni, nikto iný nemôže a ani nesmie