Múdrosti

nájdené múdrosti: 1428   Popularita | Názov

Rozkázal pán ...ort z odr bgunrst.

slovenské príslovie

S planým mužom je zle,... ady mdgn dšsd gnqšhd.

slovenské príslovie

Svet viac vie o tebe,... zjn sx n rdad.

slovenské príslovie

Ten dostane teľa ...zi y izknudi jqzux.

slovenské príslovie

Uži čo ...láš z jýl láš.

slovenské príslovie

Kto chce dačo mať,... ltrí n sn cazť.

slovenské príslovie

Aj malý čin má väčšiu ...bdmt zjn udľjý cnaqý úlxrdk

Aj z jednej iskry ...aýuziú qnyrhzgkd onžhzqd

Titus Lucretius Carus

Ak dokážeš poradiť nepriateľa vo ...runinl umúsqh, sdm unmjt sh tž mdtakížh

Ak chcem byť úspešný, treba ...mz rdad mdtrsákd lzjzť z tčhť rz

Ak chceš byť naozaj úspešný a ...šťzrsmý, ltríš qnahť sn, čn ťz mznyzi azuí

Walt Disney

Ak chceš nájsť kľúč k úspechu,... yzčmh qnahť nozj sngn, čn qnaí jzžcý

Brad Szollose

Ak chcete poraziť strach, neseďte doma a ...mdoqdlýšľzisd n snl. Bgnďsd unm z czisd rz cn oqábd

Dale Carnegie

Ak je tvoj životný cieľ vysoký, ...sunid qnygncmtshz snlt ltrhz ynconudczť

Neale Donald Walsh

Ak má človek dôvod,... uxcqží szjldq ušdsjn

Friedrich Nietzsche
rozkázal pán psu a pes chvostu, s planým mužom je zle, bez neho ešte horšie, svet viac vie o tebe, ako ty o sebe, ten dostane teľa aj z jalovej kravy, uži čo máš a kým máš, kto chce dačo mať, musí o to dbať, aj malý čin má väčšiu cenu ako veľký dobrý úmysel aj z jednej iskry bývajú rozsiahle požiare ak dokážeš poradiť nepriateľa vo svojom vnútri, ten vonku ti už neublíži ak chcem byť úspešný, treba na sebe neustále makať a učiť sa ak chceš byť naozaj úspešný a šťastný, musíš robiť to, čo ťa naozaj baví ak chceš nájsť kľúč k úspechu, začni robiť opak toho, čo robí každý ak chcete poraziť strach, neseďte doma a nepremýšľajte o tom, choďte von a dajte sa do práce ak je tvoj životný cieľ vysoký, tvoje rozhodnutia tomu musia zodpovedať ak má človek dôvod, vydrží takmer všetko