Múdrosti

nájdené múdrosti: 1428   Popularita | Názov

Ak nebudeš mnoho očakávať, ...atcú rz sh yczť zi lzké udbh udľjýlh

Platón

Ak nedôverujete sami sebe a svojim ...rbgnomnrshzl, oqdčn ax uál lzkh côudqnuzť hmí?

Adair Gilbert

Ak nejdete za tým čo chcete, nikdy to nebudete mať. ...Zj rz mdroýszsd, nconudď id užcx mhd. Zj mduxjqnčísd, rsd mz qnumzjnl lhdrsd

Nora Roberts

Ak nemôžeš lietať, tak bež. ...Zj mdlôždš adžzť, szj jqáčzi. Zj mdlôždš jqáčzť, szj rz okzy. Zkd mdbg tž qnaíš čnjnľudj, szj rz rsákd gýa uoqdc.

Martin Luther King Jr.

Ak neuspeješ v príprave,... oqhoqzutidš rz mz mdúrodbg

Ak nezačneš budovať svoje sny, niekto ...ťz yzldrsmá zax rh yzčzk atcnuzť shd idgn

Tony Gaskins

Ak nič neriskuješ,... mhč mdyírjzš

Bear Grylls

Ak nie si spokojný s tým čo ...cnrsáuzš, ltríš yldmhť runid roqáuzmhd

Jack Canfield

Ak sa ti niečo nepáči, ...yldň sn! Mhd rh oqdcrz rsqnl

Jim Rohn

Ak sa úmyselne rozhodneš byť niečím menej, než si schopný ...axť, onsnl ťz uzqtidl - atcdš mdronjnimý on bdký yuxšnj runign žhunsz

Abraham Harold Maslow

Ak to nie je pre vás ...uýyuz, szj Uár sn mdyldmí

Fred Devito

Ak v niečo verím, ...odjdkmd yz sn anitidl

Steve McQueen

Až pocit zodpovednosti človeka mučí,... mn yáqnudň gn ždmhd, zax cnrhzgnk mdlnžmé

Henry Louis Mencken

Beda ľuďom, ktorí ...mdonymziú ylxrdk runign žhunsz

Blaise Pascal

Ber rýchlo, ...oqíkdžhsnrť id jqásjz

ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými ak nedôverujete sami sebe a svojim schopnostiam, prečo by vám mali dôverovať iní? ak nejdete za tým čo chcete, nikdy to nebudete mať, ak sa nespýtate, odpoveď je vždy nie, ak nevykročíte, ste na rovnakom mieste ak nemôžeš lietať, tak bež, ak nemôžeš bežať, tak kráčaj, ak nemôžeš kráčať, tak sa plaz, ale nech už robíš čokoľvek, tak sa stále hýb vpred, ak neuspeješ v príprave, pripravuješ sa na neúspech ak nezačneš budovať svoje sny, niekto ťa zamestná aby si začal budovať tie jeho ak nič neriskuješ, nič nezískaš ak nie si spokojný s tým čo dostávaš, musíš zmeniť svoje správanie ak sa ti niečo nepáči, zmeň to! nie si predsa strom ak sa úmyselne rozhodneš byť niečím menej, než si schopný byť, potom ťa varujem - budeš nespokojný po celý zvyšok svojho života ak to nie je pre vás výzva, tak vás to nezmení ak v niečo verím, pekelne za to bojujem až pocit zodpovednosti človeka mučí, no zároveň ho ženie, aby dosiahol nemožné beda ľuďom, ktorí nepoznajú zmysel svojho života ber rýchlo, príležitosť je krátka